Quản lý Bán Bất Động Sản

PHÂN HỆ Quản Lý Kinh Doanh Bất Động Sản - PHOEBUS REAL ESTATE

  • Catalog bất động sản

  • Diện tích, tình trạng pháp lý, địa điểm, hình ảnh ...

  • Tích hợp bản đồ Google Maps

  • Theo dõi tiến trình bán hàng. Các sự kiện và nội dung đàm phán

  • Quản lý hợp đồng mua bán.

  • Quản lý công nợ trả theo từng đợt theo từng hợp đồng.

  • Kết nối phân hệ kế toán sổ cái.

  • Truy vấn và báo cáo tùy biến.

  • In brochure, giới thiệu sản phẩm ...

1. Quản lý bán hàng bất động sản.

  • Danh mục bất động sản với thông tin chi tiết về văn phòng phụ trách, nhân viên phụ trách

  • Mô tả chi tiết bất động sản , vị trí , diện tích, trang thiết bị, danh mục các phòng.

  • Liên kết vị trí BĐS trên Google Maps.

  • Thông tin chủ sở hữu của từng bất động sản

  • Theo dõi quá trình giao dịch với khách hàng, lịch sử, nội dung các cuộc trao đổi.

  • In brochure BĐS ra PDF

  • Publish brochure lên Web.

2. Hợp đồng

  • Quản lý hợp đồng, tình trạng hợp đồng.

  • Liên kết tài liệu. Nhấp chuột để xem các tài liệu liên quan như hồ sơ BĐS, bản vẽ địa chính, giấy xác nhận chủ quyền ...

  • In hợp đồng. Mẫu hợp đồng tùy biến, không hạn chế loại hợp đồng. Ví dụ hợp đồng mua bán , hợp đồng thuê ....

  • Hỗ trợ chữ ký số

  • Tùy chọn hình thức thanh toán nhiều lần. Bạn có thể tạo các hình thức 3 năm , 5 năm ... tùy theo đàm phán với khách hàng.

  • Thanh toán theo tiến độ xây dựng (góp vốn)

  • Tự động tạo bút toán phải thu theo giá trị hợp đồng và thình thức thanh toán.

3. Công nợ

  • Quản lý công nợ, tuổi nợ từng khách hàng, nhóm khách hàng.

  • Truy vấn công nợ tùy biến. (Ageing Report, Client Statement, Collection Forecasting)

  • Mẫu báo cáo công nợ tùy biến với công nghệ Thiết kế trong Excel, chạy trong Phoebus.

  • Tự động tạo bút toán thu nợ. In phiếu thu.

  • Tự động so khớp phải thu và phiếu thu.

4. Hóa đơn

  • Xuất in hóa đơn Proforma

  • In hóa đơn tài chính.

  • Tự tạo hạch toán sang sổ cái kế toán cho hóa đơn xuất ra.

5. Truy vấn và báo cáo

(Click vào hình để xem kích thước thật)