PhoebusXL

Add-in - PHOEBUS XL

Phoebus cho phép bạn trích xuất bất kỳ báo cáo nào ra Excel chỉ với 1 lênh XL.

Nhưng điều này vẫn chưa đủ. Đối với chúng tôi, việc trình bày báo cáo một cách đẹp mắt mới là đi nửa quãng đường. Phoebus XL nhằm giúp bạn, người sử dụng Phoebus , đi xa hơn nữa để nắm bắt nhiều hơn thông tin mà một báo cáo không đủ sức truyền tải..

Chúng tôi muốn nói đến Tính năng phân tích trực tuyến ngay trên Excel

  • Là module hoạt động trong MS Excel. Tương thích với các version 2000-XP-2003-2007-2010

  • Truy vấn dữ liệu thực tế (Real-time), Truy vấn nuồn dữ liệu bất kỳ ngoài Phoebus. (External Data Source)

  • Truy vấn cùng lúc tới nhiều Database Server

  • Phân tích đa chiều

  • Phân tích bằng bảng trọng tâm (Pivot Table)

  • Linh động, tiện nghi, tùy biến

1. Bạn sử dụng tính năng phân tích trực tuyến như thế nào ?

Chọn Query muốn chạy, điền các tiêu chí trích xuất và bấm nut Excel. Phoebus mở tệp kế quả bằng Excel như bên dưới

Hãy chọn 1 ô có công thức - không quan trọng công thức ở comments hay bản thân ô dữ liệu là công thức. Ví dụ ô E27 -> Chi phí dịch vụ khoan trong tháng 6. Số tiền bạn muốn phân tích là 3,218,594.24 $

Bấm nút Analyse ở thanh lệnh Phoebus XL bên trên. Cửa sổ Analyse mở ra cho bạn thao tác.

  • Muốn biết chi phí này ghi vào TK nào . hãy kéo Mục Account Code bên trái thả vào cửa sổ phân tích bên phải.

  • Muốn biết Chi phí này phát sinh từ những chứng từ nào? hãy kéo Transaction Reference

  • .......

  • Bạn không muốn xem chi tiết theo chứng từ nữa ? hãy keo cột Transaction Reference ở bảng bên phải vứt ra ngoài.

  • Bạn cũng có thể nhóm / lọc ngay trên bảng phân tích.

Rất đơn giản ?

2. Bảng trọng tâm - Pivot Table

3. Tạo công thức lấy dữ liệu mà không cần Phoebus

4. Phoebus User Table Tag