Tính năng mới trong v.31

Post date: Jan 04, 2011 6:2:12 AM

Hàng loạt những tính năng mới được cập nhật trong phiên bản 31 (3.5.2.31)

QDADD - User Interface

Thao tác với QDADD dễ dàng hơn với Interface dạng bảng. thay vì phải edit XML trực tiếp như trước. XML text vẫn có thể sử dụng nếu bạn thích cách cũ hơn.

Fix Bug

Sửa lỗi QD với ODBC, có > 2 output giống nhau

QDADD

Dấu tab edit XML. Nếu cần edit Xml text bạn có thể hiển thị lại XML editor bằng ZV