Liên lạc

Tầng 12, PetroVietnam Tower, 1-5 Lê Duẩn, Q1

TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: +(84) 8 3835 8679

Fax: +(84) 8 6290 8937

mailto:info@spc-technology.com

Skype: spc.info

Yahoo: spc_info

Gtalk:

ngo-thanh.tung@spc-technology.com

Bấm vào đây để đặt cuộc hẹn Demo sản phẩm