Hợp Tác

  • Sản phẩm của chúng tôi là nền tảng để triển khai, tùy biến linh động theo từng ngành nghề, từng doanh nghiệp.

  • Bạn là chuyên gia về tài chính kế toán ? kiểm toán ? tư vấn quy trình quản lý? Hay bạn chuyên về tích hợp hệ thống ? Hãy để chúng tôi giúp đỡ bạn về công nghệ.

  • Bạn là tư vấn viên tự do ? Bạn muốn bắt đầu doanh nghiệp của mình ? Hãy làm giàu cùng chúng tôi. Bạn có thể nhận tới 70% giá trị hợp đồng.

  • Những sản phẩm công nghệ của SPC sẽ mang đến cho bạn bộ công cụ mạnh mẽ hơn để triển khai các dự án của mình.

  • Chúng tôi mong muốn được hợp tác với bạn.

Bấm Play để xem

Giatrigiatang

Tệp đính kèm (2)

  • Phuluc 1 hd hop tac.pdf - vào 07:59 23-10-2009 bởi To Giang Huong (phiên bản 1) Xoá

  • 91k Xem Tải xuống

  • hd hop tac.pdf - vào 07:59 23-10-2009 bởi To Giang Huong (phiên bản 1) Xoá

  • 187k Xem Tải xuống