skype

Giới thiệu

Skype là chương trình thực hiện cuộc gọi chất lượng cao giữa các máy tính có kết nối internet trên toàn thế giới, với sự hiệu quả và tính chất miễn phí của skype, nếu kết hợp với Team Viewer, quý khách sẽ nhận được sự hỗ trợ tốt nhất từ phía chúng tôi, mọi khoảng cách về vị trí địa lý sẽ hoàn toàn bị xóa bỏ. trên hết là tính miễn phí của chương trình này.

Free Skype-to-Skype calls.

Call phones and cell phones.

Free instant messaging.

Send text messages (SMS).

Voicemail.

Free video calls.

Forward calls to a phone when you’re offline.

Điều kiện sử dụng

+ Máy tính có kết nối Internet

+ Máy tính có trang bị Microphone

+ Máy tính được cài sẵn chương trình Skype

+ Quý khách có tài khoản Skype để sử dụng

Hướng dẫn

1/ Tải về skype

2/ Cài đặt

3/ Đăng ký một tài khoản

4/ Thực hiện cuộc gọi tới SPC

Địa chỉ hỗ trợ

spc.info