Giới thiệu

GIỚI THIỆU

KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT

Công ty TNHH SAN PHÚ (SPC Technology) được thành lập năm 2004 bởi một nhóm các chuyên gia tư vấn triển khai và kỹ sư phát trỉển có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực ứng dụng CNTT cho các đơn vị trong và ngoài nước thuộc các ngành thăm dò khai thác dầu khí, bảo hiểm, quỹ đầu tư, kinh doanh, bất động sản, giáo dục …..

Đọc về sản phẩm của chúng tôi: click here

Hoạt động của công ty là phát triển các giải pháp CNTT quản lý phục vụ kinh doanh. Tư vấn triển khai các giải pháp phù hợp với nhu cầu quản lý của khách hàng.

Khách hàng của chúng tôi: