Dầu Khí

BỘ SẢN PHẨM DÀNH CHO DẦU KHÍ

SPC luôn tập trung phát triển các hệ thống phần mềm ứng dụng hàng đầu cho ngành dầu khí nhằm nâng cao năng lực quản lý cho các dự án thăm dò khai thác và các dự án phát triển.

Cùng với tốc độ phát triển công nghệ thông tin, các giải pháp của chúng tôi đáp ứng nhanh nhất và phù hợp nhất yêu cầu của khách hàng.

Chúng tôi luôn tập trung triển khai các ý tưởng giúp khách hàng tiếp cận và sử dụng các công nghệ mới nhất cho công việc của mình.

Giải pháp Phoebus for Oil&Gas nổi bật trên thị trường nhờ vào công nghệ mạnh mẽ, tích hợp chặt chẽ với các giải pháp đang có, chức năng tùy biến linh động và giao diện thân thiện.

Chúng tôi tin tưởng rằng chiến lược này sẽ tiếp tục phục vụ tốt và cung cấp giá trị cho các đối tác và khách hàng của chúng tôi:

CHI TIẾT CÁC GÓI SẢN PHẨM

Phân hệ tài chính kế toán sử dụng một sổ kế toán thống nhất, kết hợp sổ cái, sổ phải thu và phải trả, sổ tiền mặt và dự án.

  • Hỗ trợ chuẩn mực kế toán Việt nam và quốc tế. Cung cấp báo cáo tài chính, báo cáo thuế.

  • Đa tiền tệ. Bản tệ có thể là VND/USD hay đồng tiền ở quốc gia mà dự án khách hàng triển khai. Tự động đánh giá chênh lệch vào cuối kỳ.

  • Hệ thống tài khoản tùy biến theo yêu cầu của dự án.

  • Tổng hợp / phân tích chi phí linh động theo

   • Nhóm chi phí G&A, G&G, Drilling, Development

   • Hạng mục ngân sách, theo năm ngân sách, hạng mục AFE.

   • Lô, theo giếng (Block/ Well)

   • Tỷ lệ góp vốn ( Partner Shared Ratio).

   • Recoverable Cost / Non-recoverable Cost

  • Báo cáo theo Accrual Basis / Cash Basis. Truy nguyên từ tổng hợp xuống chi tiết từng nghiệp vụ. Xem chứng từ gôc nghiệp vụ online.

  • Hỗ trợ định dạng e-banking HSBCnet –iFile, CitiDirect.

  • Kiểm soát ngân sách / thực tế.

  • Quản lý công nợ phải trả. Báo cáo tuổi nợ. Định thời hạn thanh toán tự động cho từng khách hàng.

  • Truy vấn nhanh và trích xuất nhanh ra Excel.

  • Dễ dàng thiết kế mọi loại bảng biểu, mẫu chứng từ : Yêu cầu thanh toán, ủy nhiệm chi, phiếu hạch toán, phiếu thu, phiếu chi.

  • Hệ thống phân quyền chặt chẽ và chi tiết.

Phân hệ Kế toán sổ cái

Phoebus Ledger Accounting

Phân hệ Phoebus Cost Management là công cụ hiệu quả cho nhóm quản lý chi phí dự án (Cost Control Team).

Nó cung cấp kết nối hiệu quả giữa bộ phân kế toán tài chính và nhóm dự án. Nó có thể được tích hợp đầy đủ với các hệ thống thông tin hiện tại của công ty góp phần thúc đẩy liên lạc thông suốt giữa các bộ phận.

Phoebus Cost Management có thể được sử dụng trong các dự án đơn lẻ hoặc một danh mục đầu tư nhiều dự án, cung cấp các báo cáo tổng hợp trên toàn dự án. Nó hoàn toàn có thể mở rộng cho các tổ chức lớn và có thể được sử dụng tại nhiều địa điểm trên một mạng WAN hoặc Internet.

Phoebus Cost Management cực kỳ linh hoạt và có thể được sử dụng trong các tổ chức với ngân sách dự án nhiều triệu đô la. Nó rất dễ dàng để thiết lập cho phép người dùng cấu hình hệ thống cho phù hợp với yêu cầu riêng của mình.

Phoebus Cost Management được thiết kế để được sử dụng bởi tất cả các thành viên của nhóm dự án có yêu cầu để quản lý, phân tích và báo cáo hiệu suất chi phí dự án. Điều này có thể bao gồm giám đốc, quản lý dự án, kế toán chi phí và chuyên viên kiểm soát chi phí.

 • Tổ chức và phân cấp hạng mục dự án theo Work Break Down Structure.

 • Phân tích theo gói thầu, hợp đồng, nhà cung cấp, nhóm chi phí, địa điểm thi công.

 • Theo dõi ngân sách cho từng hạng mục - FDP version (field development plan) và những thay đổi ngân sách theo thời gian (Budget version).

 • Theo dõi các yếu tố ảnh hưởng đến giá thành cuối cùng của hạng mục - EFC (estimated Final Cost)

 • Phasing chi phí thực hiện. Theo dõi kế hoạch hoàn thành các hạng mục.

 • Theo dõi VOWD (Value Of Work Done) - phần giá trị đã thực hiện của từng hạng mục , từng gói thầu.

 • Thiết kế báo cáo và truy vấn tùy biến cho phép phân tích , tổng hợp và trình bày thông tin dự án dễ dàng. Trích xuất báo cáo ra Excel

 • Phân tích drill down khi chạy báo cáo từ tổng hợp tới chi tiết từng nghiệp vụ

Phân hệ Quản lý Chi Phí Dự Án

Phoebus Project Cost Management

Theo dõi tình hình mua sắm và sử dụng Tài sản cố định của dự án.

  • Theo năm mua sắm, ngân sách

  • Theo nhóm TS như : Trang thiết bị, máy tính, thiết bị viễn thông, xe cộ.

  • Theo người sử dụng, nơi sử dụng. tình trạng chuyển giao TSCĐ.

  • In nhãn TSCĐ.

  • Kiểm kê TSCĐ

  • Theo dõi các hợp đồng bảo hiểm TSCĐ.

Quản lý qui trình mua sắm vật tự dịch vụ trong dự án.

 • Theo dõi đơn hàng Purchase Order / Service Order

 • Phân tích đơn hàng theo hợp đồng.

 • Theo dõi quá trình nhận hàng

 • Theo dõi và so khớp hóa đơn và đơn hàng và phiếu giao hàng

Quản lý vật tư mua về và sử dụng trong dự án

Phân hệ Tài sản Cố Định

Phoebus Fixed Asset

Phân hệ Quản lý quy trình mua hàng

Phoebus Purchase Order

 • Phân loại danh mục vật tư theo nhóm : Casing, Tubing, Bits, Well-Head, Completion Equipment,Liner-Hanger

 • Phân loại chi tiết hơn theo phân nhóm Casing 30", 24", 18" 5/8, 13" 3/8 ..... Bits 36", 28" 23" ....

 • Theo dõi tình trạng nhập hàng theo đơn hàng, hóa đơn và tình hình thanh toán.

 • Theo dõi lượng vật tư xuất kho sử dụng cho các giếng. Tổng hợp vật tư khi hoàn tất giếng.

 • Lưu chuyển vật tư giữa các giếng.

 • Theo dõi vật tư mang đi gia công, sửa chữa, lắp ghép, thay đổi.

 • Kiểm kê kho định kỳ.

 • So khớp với giá trị trên hệ thống kế toán

Mô hình hoạt động với nhiều chi nhánh nhiều phòng ban đặt ở khắp mọi nơi trên thế giới không phải là trở ngại đáng kể của chúng tôi, với phần mềm Phoebus Internet Comunicator (PIC), mọi việc trở nên rất đơn giản, sử dụng email làm công cụ để truyền tải dữ liệu, với việc mã hóa và giải mã dữ liệu được tiến hành theo 2 cấp, dữ liệu của quý trường sẽ đảm bảo được tính an toàn tuyệt đối đồng thời tốc độ cập nhật, đồng bộ hóa dữ liệu được đẩy mạnh hơn, chi phí cho cơ sở hạ tầng giảm đi đáng kể, thời gian cập nhật có thể từ 15 giây, 1phút hoặc 10 phút....giữa mỗi lần cập nhật tùy thuộc vào người thiết lập, nếu nguồn dữ liệu đổ về liên tục PIC cũng đảm bảo hệ thống không bao giờ bị tắc nghẽn

Phân hệ Quản Lý Kho

Phoebus Inventory Control

PIC 2011

Phoebus Internet Comunicator