Truy vấn và báo cáo

Post date: Jan 04, 2011 3:46:45 AM

Tải về hướng dẫn sử dụng tại đây

Đọc bài viết theo chủ đề này tại đây

Phoebus Query Designer

Phoebus được tích hợp giải pháp lập báo cáo và phân tích linh động, giúp bạn phân tích và nhận ra các xu hướng kinh doanh, các vấn đề nảy sinh và những cơ hội tiềm ẩn thông qua các số liệu kinh doanh.

Chương trình này cho phép truy cập trực tiếp vào dữ liệu, hỗ trợ truy vấn và phân tích dễ dàng các thông tin liên quan đến tài chính. Chương trình cũng tạo điều kiện quản lý chủ động và hỗ trợ mạnh mẽ cho việc đưa ra quyết định hợp lý, cho phép nhà quản trị truy cập và truy vấn chi tiết, toàn diện vào những dữ liệu tài chính cần dùng, phục vụ cho yêu cầu phân tích và quản trị đa dạng.

Với đặc tính linh động và dễ sử dụng, người sử dụng Phoebus dù không chuyên về kỹ thuật và kế toán cũng có thể phân tích hiệu quả dữ liệu, khả năng phân tích của hệ thống được nâng cao tối ưu, hỗ trợ tốt cho việc đưa ra quyết định. Ngoài ra bạn cũng có thể tùy ý tích hợp dữ liệu từ những ứng dụng khác và kết hợp với dữ liệu Phoebus để đưa vào chung một báo cáo duy nhất

Truy vấn và báo cáo dùng chung cho tất cả các phân hệ.

Highlight

 • 100% dữ liệu bạn nhập vào Phoebus có thể sử dụng để viết báo cáo.

 • Bạn muốn dùng Phoebus viết báo cáo cho phần mềm khác không phải Phoebus?

 • Bạn muốn tự thiết kế báo cáo theo ý bạn với đồ thị, hình ảnh ?

 • Bạn muốn tự thiết kế mẫu hóa đơn , phiếu thu, phiếu chi, nhập xuất kho, phiếu giao hàng .... ?

Phoebus tách biệt và xử lý độc lập 2 công việc trích xuất dữ liệu:

Truy vấn

  • Truy vấn cho phép người sử dụng tùy biến tiêu chí trích xuất dữ liệu.

  • Kết quả truy vấn là dữ liệu có thể phân tích đa chiều: phân nhóm , lọc, truy nguyên (drilldown)

  • Kết quả truy vấn sau khi xử lý có thể in ra ngay những gì bạn thấy trên màn hình (xem trình diễn) hoặc chuyển sang Excel

  • Lưu trừ báo cáo và định dạng phân tích

  • Nếu một định dạng báo cáo được liên kết với truy vấn. Phoebus có thể trình bày kết quả truy vấn dựa theo định dạng báo cáo.

Báo cáo

  • Báo cáo trình bày dữ liệu truy vấn theo định dạng tùy ý, có thể tích hợp bảng tính, văn bản và biểu đồ.

  • Cho phép tạo ra các báo cáo phức tạp, bằng các tính năng định dạng toàn diện cho dữ liệu xuất.

  • Định dạng báo cáo (template) được tạo trong môi trường Excel quen thuộc.

  • Mỗi định dạng báo cáo gắn liền với 1 truy vấn

  • Báo cáo có thể bao gồm biểu đồ, đồ thị.

  • Báo cáo có thể bao gồm hình ảnh (bạn có thể chèn logo) của bạn dễ dàng

  • Báo cáo có thể bao gồm bảng trọng tâm (pivot table). Bạn có thể phân tích tiếp báo cáo trên môi trường Excel

Kiểm soát và truy cập an toàn

  • Chỉ những người dùng được ban quyền mới có thể truy cập vào những dữ liệu nhạy cảm.

(Nhấn để xem với chất lượng HD từ Youtube)

Query.ppt