Hướng dẫn thay đổi skin cho Phoebus

Post date: Jan 04, 2011 6:57:57 AM

Một chút thay đổi giao diện giúp bạn đỡ nhàm chán hơn với Phoebus.

Phoebus hỗ trợ tải nhập tệp tin mô tả giao diện (Skin hoặc Pallete). Bạn có thể tự thiết kế skin cho mình với Palette Designer.

Đơn giản hơn, hãy tải về skin và tải nhập vào Phoebus để có giao diện mới.

Bước 1

Tải tập tin Skin về máy.

Bước 2

Tic chọn menu : Skin/Custom Skin

Chọn Import Skin.

Chọn file download từ bước 1

Bấm OK. Quá đơn giản ?

Hãy thử một vài skin dưới đây

Link: https://sites.google.com/a/spc-technology.com/phoebus/download/skin