Hướng dẫn thao tác với bảng dữ liệu trong Phoebus

Post date: Jan 06, 2011 4:24:19 AM

Các bảng dữ liệu và danh sách đều có một cấu trúc chung gồm cột (Columns), dòng (Rows) như trong Excel. Định dạng cho chúng tương tự như trong Excel. Ta có thể thiết lập loại phông chữ (Font), màu nền (Background) cho nội dung các tiêu đề (Headers), các cột (Columns), Các dòng (Rows) như trong Excel. Bên dưới là ví dụ bảng dữ liệu : Bảng các nghiệp vụ trong truy vấn sổ cái. và danh sách : Danh sách các tài khoản trong hệ TK. Thực chất danh sách cũng là một loại bảng dữ liệu.

(Click vào hình để phóng to)

Ta sẽ xem xét cụ thể các thao tác định dạng bảng dữ liệu trong Phoebus

1. Nhóm dữ liệu:

Một tiện ích quan trọng trong việc định dạng hiển thị của Phoebus là nhóm dữ liệu theo tiêu đề cột (Grouping) bằng cách kéo và thả tiêu đề cột trực tiếp vào vùng phân nhóm.Việc này cho phép tạo ra các báo cáo tùy biến một cách dễ dàng và tức thì.

Ví dụ, để nhóm dữ liệu báo cáo theo ngày nghiệp vụ, ta chỉ cần nhóm theo cột “Ngày nghiệp vụ” bằng cách bấm chuột trái vào cột “Ngày nghiệp vụ”,giữ chuột và kéo lên trên rồi thả vào vùng”Kéo và thả tiêu đề cột vào đây để nhóm” ta sẽ được kết quả như hình dưới :

Ta có thể nhóm theo nhiều cấp bằng việc kéo thả các cột cần phân nhóm như hình dưới

Các dấu “+” là một nhóm, để mở ra xem, ta bấm chuột vào đó, dấu “+” lúc này chuyển thành dấu “-” và nhóm được mở ra như hình trên.

2. Ẩn/hiện, di chuyển và cố định cột:

Để thay đổi vị trí của các cột ta bấm chuột vào tiêu đề cột rồi “kéo” chuyển đến vị trí khác trên thanh tiêu đề nơi cần chuyển đến và “thả” ra tại nơi đó.

Cột Account Code giờ đã chuyển sang vị trí mới như bên dưới:

Nếu thả tiêu đề cột ra ở nơi ngoài thanh tiêu đề thì cột này sẽ biến mất coi như ta giấu không cho hiển thị nó (Hide).

Cột “Account Code” ẩn đi :

Để hiển thị trở lại cột “Account Code” ta bấm chuột phải trong bảng và chọn “Show Hidden Column” từ menu ngữ cảnh (context menu). Xuất hiện bảng các cột đang được dấu, trong đó có cột “Account Code” mà ta vừa kéo ra khỏi thanh tiêu đề làm cho nó ẩn đi.

3.Lọc dữ liệu:

Để lọc (Filter) dữ liệu theo một cột, ta bấm chuột phải tại một ô bất kỳ thuộc cột đó, xuất hiện menu, chọn chức năng “Lọc”. Bảng dữ liệu sẽ có thêm một hàng tiêu chí phía trên cùng. Ta nhập các giá trị vào dòng tiêu chí để lọc dữ liệu của bảng thỏa mãn tiêu chí ta muốn.