PHÂN HỆ Quản Lý KHO - PHOEBUS INVENTORY CONTROL

 
 

Quản lý nghiệp vụ kho theo quy trình công việc

 • Xử lý các nghiệp vụ kho theo quy trình làm việc tự động, phê duyệt có điều kiện đối với các thông tin đầu vào. (Xem thêm)
 • Thiết kế biểu mẫu linh hoạt trong quy trình làm việc, tùy chỉnh theo đúng biểu mẫu sẵn có.
 • In theo nhiều template khác nhau trên cùng 1 biểu mẫu nhập liệu phù hợp với từng bộ phận phụ trách.

Theo dõi hàng tồn

 • Quản lý kho bằng mã vạch. (Xem thêm)

 • Hệ thống quản lý hàng tồn kho kiểm soát được nguyên vật liệu, bán thành phẩm , thành phẩm và hàng hóa trên nhiều lô hàng và kho hàng.

 •  Tính chất nghiệp vụ nhập, xuất và chuyển kho do người dùng tự định nghĩa

 • Theo dõi cùng một lúc nhiếu nghiệp vụ lưu chuyển hàng tồn.

 •  Mã hàng hóa có khả năng phân tích theo 10 tiêu chí, số lượng mã con không giới hạn

 • Lấy hàng căn cứ vào ngày hết hạn (FEFO - First Expired First Out) hay ngày nhập hàng (FIFO/LIFO).

 • Phân bổ hàng tồn đến nhiều kho khác nhau.

 Theo dõi truy vấn vật tư theo nhóm hàng, theo số sê ri ...

Định giá hàng tồn linh động

 • Nhiều loại giá được lưu trên mỗi mặt hàng

 • Nhiều phương pháp tính giá cho từng mặt hàng. Nhập trước xuất trước, bình quân gia quyền, thực tế đích danh, giá định mức, đơn giá cuối.

 • Định giá hàng tồn theo 3 đơn vị tiền tệ.

 • Báo cáo theo dõi thông tin tiêu thụ hàng tồn.

Tính năng truy vấn và báo cáo mạnh mẽ

 • Viết báo cáo phân tích lưu chuyển.

 • Liệt kê tưu chuyển, liệt kê hàng tồn.

 • Báo cáo động, linh hoạt, tùy biến. Thiết kế trong Excel – chạy từ Phoebus.

 • Quản lý chứng từ kho.  Nhấp chuột để xem chứng từ gốc

Quy trình kiểm kê kho

 • Thiết lập chương trình kiểm kê.
 • Theo định kỳ sử dụng chương trình kiểm kê để in ra nội dung kiểm kê.
 • Tiến hành kiểm kê.
 • Nhập số lượng kiểm kê thực tế.
 • Phê duyệt kết quả,  điều chỉnh tồn kho tự động theo kết quả kiểm kê đã được duyệt.
Xem chi tiết quy trình kiểm kê kho ở đây


(Bấm vào hình để xem kích thước lớn hơn)