news‎ > ‎

Tính năng mới trong v.31

đăng 22:02, 3 thg 1, 2011 bởi do-phuong.nam@spc-technology.com
Hàng loạt những tính năng mới được cập nhật trong phiên bản 31 (3.5.2.31)

QDADD - User Interface 
Thao tác với QDADD dễ dàng hơn với Interface dạng bảng. thay vì phải edit XML trực tiếp như trước. XML text vẫn có thể sử dụng nếu bạn thích cách cũ hơn.

Fix Bug 
Sửa lỗi QD với ODBC, có > 2 output giống nhau 

QDADD 
Dấu tab edit XML. Nếu cần edit Xml text bạn có thể hiển thị lại XML editor bằng ZV 

Comments