• Sản phẩm của chúng tôi là nền tảng để triển khai, tùy biến linh động theo từng ngành nghề, từng doanh nghiệp.
  • Bạn là chuyên gia về tài chính kế toán ? kiểm toán ? tư vấn quy trình quản lý? Hay bạn chuyên về tích hợp hệ thống ? Hãy để chúng tôi giúp đỡ bạn về công nghệ.
  • Bạn là tư vấn viên tự do ? Bạn muốn bắt đầu doanh nghiệp của mình ? Hãy làm giàu cùng chúng tôi. Bạn có thể nhận tới 70% giá trị hợp đồng.
  • Những sản phẩm công nghệ của SPC sẽ mang đến cho bạn bộ công cụ mạnh mẽ hơn để triển khai các dự án của mình. 
  • Chúng tôi mong muốn được hợp tác với bạn.
  Bấm Play để xem
  Tệp đính kèm (2)

  • Phuluc 1 hd hop tac.pdf - vào 07:59 23-10-2009 bởi To Giang Huong (phiên bản 1) Xoá 
   91k Xem Tải xuống
  • hd hop tac.pdf - vào 07:59 23-10-2009 bởi To Giang Huong (phiên bản 1) Xoá 
   187k Xem Tải xuống