article‎ > ‎

Viết báo cáo với Excel và Phoebus Report Designer. (bài 3)

đăng 19:54, 5 thg 1, 2011 bởi do-phuong.nam@spc-technology.com   [ đã cập nhật 20:14, 5 thg 1, 2011 ]

Video hướng dẫn bạn từng bước thiết kế báo cáo danh sách TSCĐ, nhóm theo vị trí sử dụng.

Bạn có thể nhóm theo nhiều cấp, không giới hạn group level.

(Click vào video . hoặc hãy xem chế độ toàn màn hình)