article‎ > ‎

Phoebus và yêu cầu về tài khoản đối ứng

đăng 19:33, 3 thg 1, 2011 bởi do-phuong.nam@spc-technology.com   [ đã cập nhật 19:35, 3 thg 1, 2011 ]
Nếu bạn là người sử dụng phần mềm kế toán nước ngoài tại Việt nam. Bạn sẽ gặp phải một vài yêu cầu chưa đựợc giải quyết triệt để. Một trong số đó là yêu cầu về Tài khoản đối ứng (TKĐƯ)

Thiết kế của phầm mềm nước ngoài  thường hỗ trợ  một nợ nhiều có , một có , nhiều nợ hoặc nhiều nợ nhiều có .... 

Về thực chất, yêu cầu về TKĐƯ không có ý nghĩa lớn trong các báo cáo tổng hợp. Tôi nghĩ nó chỉ có ý nghĩa trong lịch sử giúp việc đối chiếu lại các tài khoản. Khi mà công cụ cho kế toán viên là giấy , bút, bảng tính bằng gỗ hay khá hơn là máy tính Casio. 

Ngày nay, có lẽ ý nghĩa quan trọng nhất của TKĐƯ là trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ trực tiếp.

Phoebus giải quyết vấn đề trên bằng cách sử dụng một mã phân tích T còn trống để lưu TKĐƯ. 

Vấn đề ở chỗ nhập liệu (JE/JI). Phoebus tự động điền các tài khoản đối ứng cho bạn vào T code. 

Hơn nữa khi hệ thống của bạn đã vận hành, và bây giờ bạn mới bắt đầu nghĩ tới TKĐƯ. Nhập lại Mã phân tích T cho tất cả nghiệp vụ hầu như là Mission Imposible.

Đừng lo, Phoebus có thể giúp bạn đoán và điền TKĐƯ vào dữ liệu cũ.

Bắt đầu nhé,

1. Nói cho Phoebus biết T code nào là ô chứa TKĐƯ. Chạy lệnh JCA ở Action box. (chức năng JCA ẩn và bạn không thể thấy trên function tree)

Bạn chọn 1 trong dãy T0-T9 để chứa TKĐƯ. Bạn có thể chon T code ngay cả khi nó chưa được định nghĩa trong ND.
Khi bấm OK hệ thống sẽ cảnh báo nếu T code bạn chon đã được sử dụng, thì dữ liệu cũ của nó sẽ bị xoa , nhường chỗ cho TKĐƯ.

Lệnh Run - Scan toàn bộ dữ liệu và điền TKĐƯ vào T code bạn chọn.

2. Bây giờ hệ thống TKĐƯ đã sẵn sàng, mỗi khi bạn nhập liệu, Phoebus sẽ điền TKĐƯ hộ cho bạn vào T code, ngay cá khi bạn không thể hiện T code đó lên form nhập liệu.
 

YouTube Video

Comments