GIỚI THIỆU

Công ty 
TNHH SAN PHÚ (SPC Technology) được thành lập năm 2004 bởi một nhóm các chuyên gia tư vấn triển khai và kỹ sư phát trỉển có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực ứng dụng CNTT cho các đơn vị trong và ngoài nước thuộc các ngành thăm dò khai thác dầu khí, bảo hiểm, quỹ đầu tư, kinh doanh,  bất động sản, giáo dục ….. 

Đọc về sản phẩm của chúng tôi: click here

Hoạt động  của công ty là phát triển các giải pháp CNTT quản lý phục vụ kinh doanh. Tư vấn triển khai các giải pháp phù hợp với nhu cầu quản lý của khách hàng.

Khách hàng của chúng tôi: 

  • PVEP Algeria
  • CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐIÈU HÀNH THĂM DÒ KHAI THÁC DẦU KHÍ TUY–NI–DI (PVEP Tunisia)
  • CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐIỀU HÀNH THĂM DÒ KHAI THÁC DẦU KHÍ MÊ-KÔNG (PVEP Mekong)
  • CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐIỀU HÀNH THĂM DÒ KHAI THÁC DẦU KHÍ TRUNG Á (PVEP Central Asia)
  • Chi nhánh Tập đoàn Dầu khí Việt Nam - Công ty Điều hành Dầu khí Biển Đông (“BIENDONG POC”)

  • Công ty TNHH Dịch Vụ Vietnam Land SSG


KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT